Persondatapolitik & cookies hos www.thedalset.com

 

Oplysninger:

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger om dig som kunde:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring:

Personoplysningerne registreres hos The Dalset ApS og opbevares i 5 år regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk, hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondataoplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang:

Direktør Malene Dalset samt Webshop-administrator Simon Johannesen hos THE DALSET ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.thedalset.com er Webshop-administrator Simon Johannesen.

Tredjemand:

Oplysninger afgivet til www.thedalset.com videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt:

Som registreret hos The Dalset ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven.

Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til THE DALSET ApS via e-mail til dalset@thedalset.com.

Klage:

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. www.thedalset.com/THE DALSET ApS.

Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk.1.

Tvist:

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Cookies:

En cookie er en lille datafil, der placeres på din computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program, og den kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret en cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende, der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om cookies på www.cookiecentral.com.

På www.thedalset.com anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, så din oplevelse som kunde kan  blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres. Læs evt, mere her: https://minecookies.org/cookiehandtering